<div align="center"> <h1>insekt | webdesign</h1> <h3>Strona amatora webdisigningu zamiłowanego w grafice komputerowej i tworzeniem stron internetowych.</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.coloss.superhost.pl/insekt-webdesign" rel="nofollow">http://www.coloss.superhost.pl/insekt-webdesign</a></p> </div>